Lgotyp Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwarka

search

Ewidencje i rejestry

Rejestrem publicznym według ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne jest rejestr, ewidencja, wykaz, lista spis albo inna forma ewidencji, służące do realizacji zadań publicznych, prowadzone przez podmiot publiczny na podstawie odrębnych przepisów ustawowych (art. 3 pkt. 5)

Zgodnie z powyższym Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” prowadzi rejestr zamówień publicznych  oraz  archiwum. Dane zawarte w wymienionych wyżej zbiorach – udostępniane są na wniosek o udzielnie informacji publicznej.

 

Numer, Stanowisko, DziałData przygotowaniaData publikacjiZałączniki
Podmiot udostępniający informację:CAM Nowolipie
Data utworzenia:2020-07-05
Data publikacji:2020-06-26
Osoba sporządzająca dokument:Tomasz Ciok
Osoba wprowadzająca dokument:Lech Uliasz
Liczba odwiedzin:88