Lgotyp Biuletynu Informacji Publicznej

Wyszukiwarka

search

Zadania i kompetencje

Do zadań Centrum Aktywności Międzypokoleniowej “Nowolipie” należy:

1) diagnoza problemów społecznych w obszarze swojego działania oraz określenie potrzeb w tym zakresie;

2) sieciowanie i rozbudowa infrastruktury społecznej wspierającej aktywizację i integrację międzypokoleniową oraz usługi wsparcia w środowisku lokalnym;

3) propagowanie działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na wiek;

4) propagowanie działań na rzecz pozytywnego wizerunku seniorów w społeczeństwie;

5) tworzenie przestrzeni dla rozwoju działalności organizacji pozarządowych na rzecz środowiska seniorów i integracji międzypokoleniowej;

6) tworzenie przestrzeni i możliwości rozwoju wolontariatu na rzecz środowiska seniorów i integracji międzypokoleniowej;

7) wspieranie inicjatyw zmierzających do integracji różnych środowisk seniorów;

8) identyfikowanie i wsparcie liderów lokalnych działających na rzecz środowiska seniorów i integracji międzypokoleniowej;

9) świadczenie usług opiekuńczo-socjalnych;

10) informowanie i promowanie inicjatyw oraz działań na rzecz środowiska seniorów i integracji międzypokoleniowej;

11) organizowanie oferty i usług dla seniorów odpowiadającej ich potrzebom i oczekiwaniom z uwzględnieniem integracji międzypokoleniowej.

 

Podmiot udostępniający informację:CAM Nowolipie
Data utworzenia:
Data publikacji:2020-06-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Lech Uliasz
Liczba odwiedzin:117